Bangladeş’te Müslüman neslin muhafaza edilebilmesi için 600 m2 alan üzerine 100 yetimin yatılı olarak kalabileceği 200 yetimin öğrenim görebileceği “İmam Buhari Vakfı Daru’s Selam Yetimhanesi” inşaatına başlandı.
Yetimhanemizin Projesinde;
1 Adet Mescid
10 Adet Derslik
1 Adet Kütüphane
1 Adet Ofis
10 Adet Yatakhane
1 Adet Mutfak
1 Adet Kiler
5 Adet Su Kuyusu
1 Adet Şadırvan
10 Adet Tuvalet
5 Adet Banyo
bulunaktadır.

NEDEN BİR YETİMHANE ?

Arakan’dan Bangladeş’e sığınan Müslümanlar arasında 40 bin yetim bulunuyor. Bu yetimlerin çoğu bölgede aktif olarak çalışan misyonerlerin tuzağına çekiliyor. Müslümanlar olarak Hristiyan aleminin bu kirli tuzağına karşı birşeyler yapmamız gerekiyordu.
Hristiyan misyonerlerin; sahipsiz, çaresiz ve muhtaç çocuklarımızı Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin önüne geçebilmek, Müslüman neslimizi muhafaza edebilmek, İslam dini üzere yetişmelerini sağlamak için bir yetimhane merkezine ihtiyaç vardı. Sizlerden emanet olarak aldığımız yardımlar, ihtiyacın en çok hissedildiği, kalıcı ve geleceğe dönük olan bu projeye destek oldu. Rabbimiz tüm hayırsever kardeşlerimizden razı olsun. Bu hassas konuda yardımlarınızın devamını bekliyoruz…
Allâh Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise şöyle buyurmuştur: “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu zalime teslim etmez. Kim kardeşinin yardımında bulunursa Allah da (c.c.) ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da [c.c] onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir… ” [1]

 

[1]. Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 59; Ebû Davud, Edeb, 38; Tirmizî, Hudûd/3; Ahmed, Müsned, 2/91 

 

İmam Buhari Vakfı  |  yetimhakki.org

Leave a Reply